Dograditve v zvezi z davčno blagajno

Pošiljanje računov na FURS. Izpis gotovinskih računov s podatkom o številki EOR in ZOI.