Dograditve plač z obračunavanjem premij dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja

V segmentu obdelave plač je dopolnjena funkcionalnost obračunavanja premij dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Sedaj segment omogoča tudi varianto obračuna premije delodajalca tako, da se za sorazmerni znesek zmanjšuje bruto plača zaposlenega in tako strošek delodajalca ostaja nespremenjen. Segment je sedaj primeren za večino veljavnih pokojninskih načrtov.