Povezava z aplikacijo za dokumentni sistem BusinessConnect (Marg Inženiring d.o.o.)

BC je sodobna rešitev za upravljanje z dokumenti. Skenirani vhodni računi se prenašajo v Frapis, nazaj v BC pa povratne informacije o knjiženju dokumentov.