Sprejem in pošiljanje E-računov za proračunske uporabnike (UJP)

Za uporabnike Frapis-a, ki računalniško izmenjavo podatkov izvajajo preko Panteon group-a, je na voljo možnost priprave sporočila v nekoliko dopolnjenem že obstoječem internem formatu, iz katerega nato PG pripravi ustrezni XML, vizualizacijo, ovojnico, dokumente podpiše, arhivira in poskrbi za dostavo na UJP. Za tiste, ki te možnosti nimajo, je pripravljena možnost generiranja eslog XML datoteke v Frapisu. Izdela in shrani se tudi pdf verzija računa ter izdela ovojnica. Vse tri datoteke nato program shrani v ustrezno zip datoteko. Uporabnik nato to zip datoteko uvozi v ustrezno bančno aplikacijo in račun podpiše ter s pomočjo bančne aplikacije pošlje UJP prejemniku.