Dograditve v zvezi z davčno blagajno

Pošiljanje računov na FURS. Izpis gotovinskih računov s podatkom o številki EOR in ZOI.

V delu je povezava za sprejem naročil kupca iz internetne trgovine v Frapis.

Več v naslednjih novicah.

Dograditve plač z obračunavanjem premij dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja

V segmentu obdelave plač je dopolnjena funkcionalnost obračunavanja premij dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Sedaj segment omogoča tudi varianto obračuna premije delodajalca tako, da se za sorazmerni znesek zmanjšuje bruto plača zaposlenega in tako strošek delodajalca ostaja nespremenjen. Segment je sedaj primeren za večino veljavnih pokojninskih načrtov.

Povezava z aplikacijo za dokumentni sistem BusinessConnect (Marg Inženiring d.o.o.)

BC je sodobna rešitev za upravljanje z dokumenti. Skenirani vhodni računi se prenašajo v Frapis, nazaj v BC pa povratne informacije o knjiženju dokumentov.

Povezava z aplikacijo za podporo prodaje na terenu Route Master (Sono IT d.o.o)

Route Master teče na pametnih telefonih in tablicah. Uporabljajo ga potniki na terenu za pospeševanje prodaje, izdelavo mobilnih naročil, dobavnic in računov, ki se prenašajo v Frapis.

Sprejem in pošiljanje E-računov za proračunske uporabnike (UJP)

Za uporabnike Frapis-a, ki računalniško izmenjavo podatkov izvajajo preko Panteon group-a, je na voljo možnost priprave sporočila v nekoliko dopolnjenem že obstoječem internem formatu, iz katerega nato PG pripravi ustrezni XML, vizualizacijo, ovojnico, dokumente podpiše, arhivira in poskrbi za dostavo na UJP. Za tiste, ki te možnosti nimajo, je pripravljena možnost generiranja eslog XML datoteke v Frapisu. Izdela in shrani se tudi pdf verzija računa ter izdela ovojnica. Vse tri datoteke nato program shrani v ustrezno zip datoteko. Uporabnik nato to zip datoteko uvozi v ustrezno bančno aplikacijo in račun podpiše ter s pomočjo bančne aplikacije pošlje UJP prejemniku.

Obračun plač – izračun plač prepustite nam

V sklopu storitev gostovanja na sistemu FRAPIS smo vzpostavili celovito storitev obračuna plač. Za vaše plače lahko, ob naši informacijski podpori, ceneje in učinkoviteje, predvsem pa varno, poskrbi skupina računovodskih strokovnjakov. 

Preberite več o storitvi…

Pišite… Mojci ali Rajku